Hälsa

Kartlägg arbetsmiljön med hälsoundersökningar

Hälsoundersökning för företag

Arbetsmiljön är i fokus dessa dagar. Men det är inte bara i vården som det är viktigt att tänka på hur arbetet påverkar medarbetarnas hälsa. Det bästa sättet att kartlägga detta är genom att anlita ett företag som gör hälsokontroller.

En hälsoundersökning för företag innebär inte bara att medarbetarnas hälsa testas, för att se om de exempelvis befinner sig i riskzonen för diabetes. Det är också viktigt att kontrollera själva arbetsmiljön. Monotont arbete, buller och svårigheter att variera arbetsställningen är några exempel. 

Skäl till att investera i hälsokontroller

Varför ska man som arbetsgivare investera i hälsokontroller och inventeringar av arbetsmiljön? Den viktigaste anledningen är naturligtvis att friska medarbetare arbetar bättre, och att man som företagare bryr sig om de anställda. Men det finns också rent krassa skäl att ta hänsyn till medarbetarnas hälsa. 

Som arbetsgivare kan man hamna i domstol om man inte vidtar åtgärder för att skydda de anställdas hälsa, och hälsan ska skyddas med bred marginal. Detta har uppmärksammats i samband med Covid-19, men det gäller alltid, säger arbetsrättsexperten Tommy Iseskog. 

Vad ingår i begreppet arbetsmiljö?

När ett företag utför en hälsuoundersökning på ett företag tittar de dels på medarbetarnas hälsa. Faktorer som kontrolleras är:

  • Sömnbesvär
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Diabetes

Men det är också viktigt att titta på arbetsmiljön, och inte minst hur denna påverkar hälsan. En av tio medarbetare på svenska arbetsplatser har hälsoproblem som är relaterade till arbetet. Här ingår bl.a. psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. 

Traditionellt förknippas dålig arbetsmiljö framför allt med industrin. Det är inte heller någon som höjer på ögonbrynen över att arbetsmiljöproblem i sjukvård och äldrevård uppmärksammas. Men även på ett kontor kan det finnas problem med arbetsmiljön. Några exempel:

  • Stress
  • Störningar, inte minst när arbetet sker i öppna kontorslandskap
  • Oergonomiska stolar, skrivbord m.m.

Alla arbetsplatser bör göra hälsokontroller och investeringar, för att säkerställa att de anställda inte blir sjuka av arbetet.