Företagande, Hälsa

Hur går businessen?

laddstationer i brf:er i stockholm

Ja, hur går det med affärerna? Klarar företagen av den (fortfarande) pågående pandemin? Alla som trodde att lösningen hette vaccin mot Covid-19, är ju egentligen ganska besvikna. Vi skulle ju vaccinera oss, och när det var gjort, skulle ju allting återgår till det normala, eller hur? Men det normala kom ju aldrig.
Restaurangbranschen, underhållningsbranschen och kulturlivet, inklusive sportsektorn, har gått på knäna de senaste åren. Snart går vi in i det andra pandemiåret, och det är nästan inget som har förändrats.

Hur går affärerna?

Så hur går det med affärerna? Vad är det som ligger inför framtiden? Ska vi se dystert på den, eller finns det några möjligheter? Kommer vi att se en nedgång av pandemin under sommaren, bara för att se den återkomma igen i höst? Och vad innebär det med en årlig ”pandemi” i framtiden?
Den stora utmaningen för affärerna och företagsamheten är ju vad vi gör av det som finns idag och vad vi tror ska komma i framtiden.
Ett är säkert. Det pågår en stor omställning just nu i det svenska samhället, till att om möjligt, bli alltmer miljövänliga. Det sägs ju att miljön har mått bra av pandemin. De smutsiga fabrikerna stängdes ner, djuren hittade in till de tomma städerna.

Vad vi gör nu påverkar framtiden

Kanske ligger möjligheterna till goda affärer i omstruktureringen till ett mer miljövänligt samhälle?
Vad bör man satsa på som gör att affärerna går i spinn igen?
Ska vi kika in i spådomskulan kanske vi ser en tillväxt av elbilar? Alltfler privatpersoner önskar ju köra med rent samvete, det vill säga med bilar som inte spyr ut giftiga avgaser, utan som går på el. Det som behöver och är viktigt är att även elen produceras på ett miljövänligt sätt, och vad som är ”miljövänligt sätt” är ju inte helt glasklart. Varken bland politiker eller företagen. Endast forskarna är eniga, och där ingår varken kärnkraften eller gas.
Med fler elbilar, kommer vi att behöva ännu mer el. Med ännu mer elanvändning kommer vi att behöva fler laddstationer till laddning av elbilar.

Vi behöver fler laddstationer

Och de flesta elbilsägare önskar sig möjligheten att ladda sin bil under natten, så att den är fulladdad när det är dags att köra sin elbil under dagen. Det gör ju att det blir en större efterfrågan av laddstationer invid villor, radhus, hyreshus och bostadsrätter. Det mest lönsamma måste ju ändå vara att installera laddstationer i fastigheter, för BRF:er eller hyreshus.