Ekonomisk brottslighet

Vad kostar vårdnadstvister?

vårdnadstvist västerås

Vad innebär det att antalet vårdnadstvister ökar? Statistik från advokaterna själva visar på det. Det är ingen hemlighet. Aftonbladet, till exempel skriver om att på de senaste 10 åren har vårdnadstvisterna ökat med mer än det dubbla. Med så många som 7 338 vårdnadsmål 2018 i svenska domstolar så lär de fortsätta öka även i år.

Nu är det inte bara föräldrar som inleder vårdnadstvister, utan även socialnämnden är också parter i mål om vårdnaden för barn. Så i de fallen kan man anta att vårdnaden om barnet, med fortsatt vårdnad av barnets föräldrar ses som riskabelt. Och det är väl bra om någon reagerar på om barn inte mår bra i sin egen familj. Barn som inte mår bra, kommer att kosta samhället stora summor, om barnet blir kriminellt, eller måste vårdas på behandlingshem och bo i sådana boenden som är till för det.

Alla barn inte utsatta vid en skilsmässa

Nu är det ju inte alla barn som förekommer i en vårdnadstvist, barn som inte mår bra. I en vårdnadstvist är det, kan man förmoda, föräldrar som helt enkelt inte kommer överens om hur vårdnaden av gemensamma barn ska vara.

Att inleda tvister kostar samhället stora summor; rättegångskostnaderna kan gå på flera 100 000-tals kronor. Utredningar som ska ske av socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med mera kostar också. För att inte tala om de kostnader som de enskilda föräldrarna måste betala för advokater. I de flesta fall är det föräldrarna själva som måste betala för advokater, men om inte föräldrarna har råd med det, så träder rättshjälpen in och bekostar advokaterna.

I vissa fall är vårdnadstvist nödvändigt

Är det verkligen så att barnet inte mår bra av att båda föräldrarna fortsätter att ha vårdnaden om barnet så är det ju rimligt att en vårdnadstvist inled, men man kan ju verkligen undra om det verkligen förhåller sig på det sättet. Om det är så att du har drabbats av att du befinner dig mitt i en vårdnadstvist så finns det hjälp att få och som kan hjälpa dig, exempelvis i Västerås. Läs mer här om du är intresserad av advokat för vårdnadstvist i Västerås: lege.se/vardnadstvist-vasteras/.