Ekonomisk brottslighet

Vad händer vid börsnotering?

företrädesemission

Det är mycket attraktivt att börsnotera sitt företag. Om man har ett väldigt framgångsrikt företag och har ett stadigt kapital så kanske det är dags att gå vidare i sin utveckling och börsnotera företaget. För att börsnotera sitt företag krävs det bland annat att man innan det har stort kapital i företaget och därmed redan har stora finansiella muskler.

Fördelarna med en börsnotering

Det finns flera fördelar med att börsnotera företaget. Man får chansen att ta in stora mängder kapital. Har man ett attraktivt bolag med många bra produkter så får många fler chansen att bli aktieägare i företaget. Samtidigt finns det alltid en risk att man får in väldigt blandade aktieägare.

Som företag gäller det att skydda sitt bolag, så det bästa sättet att skydda det är ju att endast sälja ett begränsat antal aktier. Ju fler aktieandelar som man säljer, desto fler ”ägare” får du ju in i företaget. Dessa kallar man till en årlig bolagsstämma. Ofta blir bolagsstämman som ett årsmöte för företaget när aktieägarna får chans till insyn, ställa frågor och ge synpunkter på företaget. De äger ju en mindre eller större andel aktier i företaget och får chansen att ställa alla frågor som de vill.

Är en nyemission rätt finansieringsform för oss?

Att börsnotera sitt företag innebär att man genomför en nyemission, vilket är som att öppna sin ”affär” och släppa in kunder. En emission innebär att man öppnar för investerare att köpa in sig i företaget. Men vad händer om ”ingen” vill köpa in sig i företaget eller om man får in ”fel” aktieägare? Ett sätt att skydda sig mot det vid emission är att genomföra en företrädesemission. Det innebär att vid en tänkt emission, så har man några investerare som är villiga att garantera att de köper aktier i bolaget. De ger ett slags ”lån” till företaget vid en börsnotering.