Ekonomisk brottslighet

Gas för uppvärmning

Vilken slags uppvärmning är bäst? I Sverige är vi mest vana vid elektrisk värme till våra radiatorer. Sedan kan ju värmen komma från bergvärme, fjärrvärme eller egen värmepanna. I många andra länder har man andra sätt att värma sig på.
Eon gör reklam för att värma med gas i sina bostäder. Som de påpekar så finns det några fördelar med att använda gas för sin uppvärmning. Eon kan till exempel förse dig med gasen för din uppvärmning. Det innebär att du inte behöver ägna din tid åt att fylla på olja till värmepannan, exempelvis. Du behöver heller inte hålla reda på elpriserna. Gas finns naturligt i jorden och när den brinner, avger den inte de avgaser som värmer upp klimatet, såsom annat fossilt bränsle. Gasen hanteras också på ett säkert sätt, försäkrar Eon.

Gas ger omedelbar värme

En annan fördel med gas som uppvärmning är den att när du väl använder gasen så värmer den direkt. Du behöver inte vänta på värmen. På samma sätt är det när du använder gasspis. Den som har använt gasspis vet att du kan laga din mat på en gång och behöver inte vänta på att spisen blir varm. På samma sätt är det ju när du stänger av gasplattan; du behöver inte vänta på att den kallnar, det gör den direkt. Det enda som kan vara en nackdel att använda gas är ugnen, som får en annan värme än när du använder gas. Värmen är helt enkelt annorlunda i en gasugn.
De flesta bostäder i innerstan i Stockholm, Göteborg och Malmö har gas till sina spisar. Det eftersom det är de installationerna som finns där sedan gammalt.

Gas vanligare utomlands

Det är vanligt med gas till uppvärmning i andra länder. I Sverige har vi inte använt oss av den uppvärmningsformen. I Danmark är de mer vana vid uppvärmning med gas. Som många gasleverantörer säger, så är gasen en bra mycket renare form att använda än annat fossilt bränsle. Det enda aber, kanske är att skulle vi gå över till att använda gas för uppvärmning i stor skala, skulle vi riskera att bli beroende av gas från exempelvis Ryssland, vilket de flesta svenska politiker inte skulle vilja.