Ekonomisk brottslighet

Besättningsmedlemmar arresterade -transporterade 932 kg guld

Venezuela

Myndigheter från Aruba och USA grep tre besättningsmedlemmar i ett venezuelanskt plan som använde falska amerikanska akronymer. De tog de 932 kilo guld med hög renhet, alltså nästan ett helt ton.

Flygplanet påstods enligt uppgift ha lyft från en ensam väg i utkanten av Ciudad Bolívar i delstaten Bolívar i södra Venezuela. I samma delstat försökte planet nödlanda, men det avlyssnades av myndigheterna. De tre besättningsmedlemmarna kan komma att ställas inför rätta i USA.

Flygplanet kontaktades efter att flygforskare upptäckte att det färdades med den amerikanska akronymen N36754, vilket var ett enmotorsflygplan vars sista flygning var i Kalifornien för mer än 20 år sedan. Leveransen av guld har ett internationellt marknadsvärde motsvarande 50 miljoner dollar. Besättningen förhördes och håller på att utlämnas till USA.

Regimen förhindrar utredningar

Utvinning av guld och andra mineraler har blivit den venezolanska Maduro-regimens huvudsakliga ekonomiska försörjning. Man har från regimens sida lagt mycket energi på att censurera varje utredning om vad som händer i den venezolanska djungeln.

De politiska ledarna som fördömde morden har hotats. Detta är fallet med suppleanten i nationalförsamlingen i Grazia och Andrés Velázquez, ledare för Cause R, som fick en ”föregående dom” för att utreda dessa ärenden.

Hela den venezuelanska Guyanaregionen har blivit ett område utan lag. Irreguljära grupper kontrollerar mineralutvinning och skogsavverkning. Gruvarbetare och representanter för ursprungsbefolkningen har dödats, och alla som utreder fallen försvinner.

Dessutom står regnskogen i Amazonas inför stora utmaningar då flera sydamerikanska länder inte värnar om naturen som majoriteten i väst hade velat att de gjort. Om oroligheterna ökar när det gäller de ekonomiska aspekter, kan detta leta till än mer skövling av skog i Amazonas med stora bränder som följd.