Kategori: Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet

När du arbetar som egenföretagare

bokföring stockholm

Är du egenföretagare? Som egenföretagare gör man oftast allt arbete själv. Det har sina friheter att vara sin egen. Du är fri att arbeta när du önskar det, och var du önskar arbeta. Har du många pågående uppdrag så har du ständigt arbete. Många egenföretagare som arbetar inom branscher där det ständigt efterfrågas den kompetens …