Kategori: Bemanning

Bemanning

Ökad diversifiering i bemanningsbranschen

Rekrytering socionom

Den svenska bemanningsbranschen växer och diversifieras. Det blir allt vanligare med företag som är specialiserade på bemanning inom en eller några få branscher. Det rör allting från vårdpersonal till socionomer.  Bemanningsföretag som specialiserat sig på socionomer är bara ett exempel på den ökade diversifieringen inom bemannings- och rekryteringsbranschen. Sedan länge är det vanligt inom vården, …