Bemanning

Ökad diversifiering i bemanningsbranschen

Rekrytering socionom

Den svenska bemanningsbranschen växer och diversifieras. Det blir allt vanligare med företag som är specialiserade på bemanning inom en eller några få branscher. Det rör allting från vårdpersonal till socionomer. 

Bemanningsföretag som specialiserat sig på socionomer är bara ett exempel på den ökade diversifieringen inom bemannings- och rekryteringsbranschen. Sedan länge är det vanligt inom vården, och i tillverkningsindustrin. 

Även företagen som arbetar med bemanning och rekrytering märker att det blir svårt att hitta personal. Så är det exempelvis för företag som arbetar med bemanning inom vården i Skåne. Ju mer nischat ett bemanningsföretag är, desto bättre är det dock ofta på att hitta personal, och behålla den. 

Att nischa sig kan också handla om att täcka upp vid tillfälliga toppar. Medpeople är ett företag som specialiserat sig på bemanning vid korta vakanser inom vården. Flera tunga investerare har uppmärksammat företaget, däribland Gullspång Invest. Företagets grundare Kave Soultani säger till Breakit:

Ungefär 90 procent av sjukvårdens resursbehov är luckor som uppstår när personalen till exempel blir sjuk. Det är bara 10 procent av dessa löses av dagens bemanningsföretag. En del löses av sjukhus själva, men många löses aldrig.

Än så länge är Medpeople främst aktiva i Stockholmsområdet, där det finns flera sjukhus och tillgänglig personal. Kanske kommer man också att börja med bemanning inom andra branscher.

En sajt för att jämföra bemanningsföretag

Det är inte lätt att som arbetsgivare i behov av personal jämföra olika bemanningsföretag. För regioner och kommuner i behov av vårdpersonal finns sedan början av året sajten Bemlo, där det går att jämföra 85 olika bemanningsföretag. Det går att se hur många anställda företagen har, och vilka som har kollektivavtal. Därigenom blir det enklare att hitta ett företag som svarar mot kommunens policy.